DÂY THÉP MẠ KẼM

DÂy THÉP MẠ KẼM là một trong những mặt hàng đã được người tiêu dùng chấp nhận vì đã đạt được những tiêu chuẩn như: bề mặt dây sáng bóng, độ bền kéo về cơ lý tính đạt tiêu chuẩn chất lượng TCVN 2053-1993. DÂy THÉP MẠ KẼM của LTBT đáp ứng được những điều kiện của khí hậu nhiệt đới nóng ẩm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Quy cách 2.0 2.45 2.7 3.0 4.0 5.0
Độ bền kéo 30-50 30-50 30-50 30-50 30-50 30-50
m/kg 40 25.5 22.2 18 10.1 6.49
kg/m 0,0246 0,0385 0,0450 0,0554 0,0986 0,154